Kamenické práce

Jsme schopni také zajistit kamenické práce - odkrytí a zakrytí hrobu či hrobky (ohledně uložení zesnulého do hrobu či hrobky) a následné vytesání iniciál na pomník. Dále zajistíme uložení urny do hrobu nebo vsyp na vsypové loučce.

Bližší informace na tel.: 603 814 572.