Vyřízení pohřbu

K vyřízení obřadu je potřeba vzít s sebou na pohřební službu:

  • občanský průkaz zesnulého
  • rodný nebo oddací list
  • šaty na oblečení zesnulého
  • zajišťujeme vše dle přání zákazníka
  • pokud nemůžete přijet vy k nám, přijedeme my k Vám
  • Obřadní síň Prostějov
  • Obřadní síň Malé Hradisko – v rodinném kruhu možnost využít vlastní obřadní síň Malé Hradisko s kapacitou asi 50 míst.
  • Obřadní síň Rozstání – v soukromí možnost využít vlastní obřadní síň v obci Rozstání s kapacitou asi 100 míst.
  • Vlastní obřadní síň na Brněnské ulici 104, Prostějov – kapacita 250 míst, možno i využít pro rozloučení v úzkém rodinném kruhu

Rozloučení v obřadní síni

Smuteční obřady zajišťuje naše pohřební služba v prostějovském okrese v těchto obřadních síních: Prostějov, Rozstání, Malé Hradisko, Plumlov. V blízkém okolí především v obřadní síni olomouckého krematoria. Na přání pozůstalých můžeme zajistit obřady i v ostatních síních v ČR.

Datum, místo a čas rozloučení dohodnou pozůstalí při sjednání pohřbu v naší pohřební službě. Květiny, věnce a další náležitosti, které jste si dohodli v pohřební službě, budou námi zavezeny do obřadní síně. Zajistíme také řečníka, kněze, fotografa a dopravu pro smuteční hosty. Budete-Ii chtít, můžeme po skončení obřadu, květiny odvézt na Vámi určené místo (hřbitovy mimo Prostějov).

Do obřadní síně přijďte, prosím, 30 minut před začátkem obřadu. V kanceláři obřadníka si upřesníte průběh obřadu. Vystavení zesnulé(ho) dohodnete s obřadníkem.

Vystavení zesnulé(ho) není povinné. Dle zákona o pohřebnictví je možné vystavit zesnulé do 1 týdne po úmrtí. Po této době je možná pouze identifikace zesnulé(ho), a to jednou osobou. Vystavení zesnulé(ho) nemůže být umožněno, pokud tak rozhodne zdravotnické zařízení, hygienická stanice nebo to nedovolí stav zesnulé(ho).

Potvrzení do zaměstnání, o účasti na pohřbu, Vám vystaví obřadník. Stačí znát jen počet požadovaných potvrzení -nejsou potřeba jména. Kytičky do ruky, pro pozůstalé, Vám budou předány obřadníkem. V obřadní síni se můžete ještě před obřadem dohodnout s fotografem, řečníkem nebo knězem, na případných podrobnostech.

Po skončení smutečního obřadu budou květiny a věnce vyneseny před obřadní síň, a dále s nimi můžete naložit dle vlastního uvážení.

Rozloučení v kostele

Naše pohřební služba zajišťuje smuteční rozloučení ve všech kostelích na území okresu i České republiky.

Termín pro rozloučení v kostele si dohodnete s příslušným knězem a naše pohřební služba se určenému termínu přizpůsobí. Rakev s květinami a věnci přivezeme pohřebním vozem k určenému kostelu, zpravidla 1 hodinu před obřadem. Veškeré organizační záležitosti s Vámi na místě projedná jeden z pracovníků naší pohřební služby.

Potvrzení o účasti na pohřbu Vám můžeme vydat na místě. Dohodněte se, jak bude zajištěno vynášení rakve z kostela a spouštění do hrobu. Vše zajistíme sami. Budou-Ii pozůstalí chtít prokázat poslední čest zesnulé(mu) , mohou vynášet a spouštět rakev sami nebo společně s našimi pracovníky. Naší pracovníci budou v každém případě přítomni po celou dobu obřadu. K ytice a věnce odvezeme spolu s rakví z kostela na hřbitova uložíme na hrob.

Budete-li mít jakákoliv přání nebo dotazy, obraťte se na nás. Budeme se snažit Vám vyjít maximálně vstříc.